کوتاه اما عاشقانه

 

عشـــق

نــه پــول میخـــواد

نــه خوشگلـــی

نــه ماشیـــن
نــه هیچـــی دیگـــه

فقـــــط دو تــا آدم میخــــواد...

تاکیــــد میکنــــم : آدمــــــــ

××××××××××××××××××××××

چند وقتیست هر چه می گردم
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما
گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد
و من همیشه به دنبال کسی می گردم

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

×××××××××××××××××××××××××

دلم هوای خودم را کرده است
ایــن روزهـــا
بیشــتر از هــر زمــانی

دوسـت دارم خــودم باشــم !!
دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم

و نه هـــراس از دســت دادن را ..
هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد
دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده

×××××××××××××××××××××××××

تمام نبودنت پرشده است از

مرورخاطرات تلخ و شیرین

عاشقانه تر، مجنون وارتر

کاش حال مرا اندکی می دانستی..

××××××××××××××××××××


ا توام
ای لنگر تسکین!
ای تکانهای دل!
ای آرامش ساحل!
با توام
ای نور!
ای منشور!
ای تمام طیفهای آفتابی!
هر چه هستی باش!
اما کاش...
نه!
جز اینم آرزویی نیست:
هر چه هستی باش!
اما باش...

×××××××××××××××××××××××

باد می شوم

لای زلف تو می پیچم

دست به موهایت می کشی

دست هایت مرا نوازش کرده اند

××××××××××××××××××××××××


لذتی بالاتر از این نیست که اطرافیانت دوستَت داشته باشند و

احساس کنی که حضورَت خوشی آنان را دوچندان می کند!

××××××××××××××××××××××××


اگه یه نفر ازت پرسید چقدر دوسم داری ؟

بگو اندازه که هستی
اگه پرسید تا کی دوستم داری ؟
بگو تا وقتی هستی

اگه پرسید چقدر بهم اطمینان داری ؟
بگو همون قد که خودت بهم اطمینان میدی

تا بدونه تا زمانی با ارزشه
که به ارزشهات احترام میذاره

××××××××××××××××××××××××


این روزها زیــــــــادی ساکت شــــــــــده ام ،

نمی دانــــــم چـــــــرا حرفــــــــهایم،

به جـــــــــــــای گلو

از چشمهایم بیرون می آیند…

××××××××××××××××××××××××

.
اولش شبا تا صداتو نشنوه خوابش نمیبره
.
اما بعدش حتی یادش میره بهت شب بخیر بگه....
.
اولش واسه دیدنت روز شماری میکنه
.
اما بعدش دیگه نه وقت داره نه حوصله...
.
میگذره...
.
روزای خوب و بدتون با هم میگذره
.
به جایی میرسه که میمونه تو دو راهی...
.
دوباره دلش میلرزه اما ایندفعه نه واسه تو... .
نمیدونه پای حرفایی که به تو زده وایسه یا به حرف دلش گوش بده...
.
به هر حال تنهات میزاره میره
.
ولی مطمئن باش یه روزی وقتی تو بغل اون غریبه خوابیده، یاد تو میوفته
.
وقتی دستاشو گرفته یاد دستای تو میوفته....
.
وقتی دلگیره، ناراحته، یاده دلداری تو میوفته
.
مطمئن باش تو رو هیچوقت فراموش نمیکنه
.
چون هیچکس نمیتونه مثل تو دوستش داشته باشه
.
هیچکس تکرار تو نیست...
.
هیچ کس...

××××××××××××××××××××××××

کمی بیشتر هوایم را داشته باش
این روز ها
جز هوایِ تو
چیزِ دیگری آرامم نمی کند

حوّایِ خوبی نیستم
اما.
دلم هوایِ نفس های تو را می خواهد

کمی بیشتر هوایم را داشته باش
من اینجا
غیر از تو،حوّای کسی نمی شوم. . .

×××××××××××××××××××××××

میدانستـَـم رویـــا بود ... [مــَــن و تـــــُـــو]

[ بَعــید بـود آن هَـــــمه خـــــوشبختی !!! ]

حَتـــی در تَــــ ـــصـور ِخـــُـدا هـــم نبـــود...

 حَق داشتــــ کـــــه بـرآورده نـــــکرد

دُعـاهــ ــای مـــــن گُـــــــناه بـودنـــــد !!!

هـــــــرکـاری هــم کـــنم..

. هـــرجـوری هـــــم کــه دلــــــبــــری کنم....

 دلـبــــر تـــو دیـــــگری اســــــــــت

××××××××××××××××××××××××

کسی که، کم آورده باید چطور
بشینه یه گوشه توکل کنه ؟؟؟

یه آدم مگه تا چه اندازه ای
می تونه شکست و تحمل کنه ؟؟؟

خودم رو به هر در زدم تا یه بار
یه جایی یکشون رو من وابشه . . .

نگاه کن خدایا چطور سرنوشت
داره ذره ذره منو میکشه . . .

 

××××××××××××××××××××××× 

/ 0 نظر / 43 بازدید